T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 5. SPOR YARALANMALARI KONGRESİ
SPORCULARDA AYAK- AYAK BİLEĞİ YARALANMALARINA YAKLAŞIM

ALEV OFLUOĞLU
KONFERANS SALONU

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL
Kongre Başkanı

DEĞERLİ KATILIMCILAR;

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak, Spor Yaralanmalarına Genel Yaklaşımlar konulu Kongremizin V.'si düzenlemenin gururu ve heyecanı içindeyiz.

Spor Yaralanmlarının tanı, tedavi ve rehabilitasyonu multidisipliner bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Kongremiz sporcularımızın sağlığı ile bire bir ilgilenen Takım Doktorlarımız, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlarımız, Spor Hekimlerimiz, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlarımız, Egzersiz Fizyologlarımız ve Spor Yaralanmaları alanında hizmet vermekte olan Fizyoterapistlerimizin değerli katkılarıyla zenginleştirilmiştir. Her biri konusunda uzmanlaşmış olan konuşmacılarımızın değerli katkıları ile bilgilerimizi güncelleme fırsatı yakalayacağız.

Artık geleneksel hale gelen kongremizin bu seneki ana konusu “Ayak ve Ayak Bileği Bölgesi Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu” olarak belirlenmiştir. 8-9 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Alev Ofluoğlu Konferans Salonunda yapılacak olan Kongremizde, 4 oturumda 16 ayrı konu tartışmaya açılacak ve tüm yönleriyle incelenecektir. Ayrıca bu kongremizde uzun süredir eksikliği hissedilen ve ihtiyaç duyulan “Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu”, “Egzersiz Fizyolojisi”, “Sporcu Sağlığı ve Performans” ve “Kalça ve Kasık Bölgesi Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu” kitaplarımız da öğrencilerimiz ve konunun uzmanları ile buluşturulacaktır.

Bilimsel ve sosyal paylaşımların üst düzeyde olmasını temenni ederim.
Saygılarımla,

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı

ONURSAL BAŞKAN

Prof. Dr. İ. Yaşar HACISALİHOĞLU

Onursal Başkan

Prof. Dr. H. Cüneyt ULUTİN

Onursal Başkan

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL

Kongre Başkanı

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL

Prof. Dr. Kadriye Banu KURAN

Prof. Dr. Kadriye Banu KURAN

Prof. Dr. F. Erkal BİLEN

Dr. Öğr. Üy. Celaleddin BİLDİK

Öğr. Gör. Enes KARA

Öğr. Gör. Şule OKUR

BİLİMSEL SEKRETERYA

Arş. Gör. Arzu DAĞ arzu.dag@yeniyuzyil.edu.tr Dahili: 3709

Arş. Gör. Z. Gizem CANER zekiyegizem.caner@yeniyuzyil.edu.tr Dahili: 3709

Arş. Gör. Zelal APAYDIN zelal.apaydın@yeniyuzyil.edu.tr Dahili: 3709

BİLİMSEL KURUL

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL

Prof. Dr. Kadriye Banu KURAN

Prof. Dr. F. Erkal BİLEN

Prof. Dr. Ekin AKALAN

Prof. Dr. Önder KILIÇOĞLU

Prof. Dr. Mehmet AŞIK

Prof. Dr. Aziz ALTURFAN

Prof. Dr. Kaan IRGIT

Prof. Dr. Bülent AKSOY

Prof. Dr. Mustafa KÜRKLÜ

Prof. Dr. Tahir ÖĞÜT

Prof. Dr. Levent ERALP

Prof. Dr. Muharrem İNAN

Dr. Öğr. Üy. Celaleddin BİLDİK

Op. Dr. Selim MUĞRABİ

Uzm. Dr. Mahmut BAŞER

Öğr. Gör. Enes KARA

Öğr. Gör. Şule OKUR

Arş. Gör. Arzu DAĞ

PROGRAM AKIŞI

V.SPOR YARALANMALARI KONGRESİ AYAK VE AYAK BİLEĞİ BÖLGESİ PROBLEMLERİNE YAKLAŞIM 8-9 MAYIS 2020
SAAT KONU KONUŞMACI
08:30/09:00 KAYIT
09:00/09:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
PROF.DR.DEMİR BUDAK I.PANEL PROF.DR.AZİZ ALTURFAN
09:30/09:45 AYAK/AYAK BİLEĞİ ANATOMİSİ ÖĞR.GÖR.ENES KARA
09:45/10:00 AYAK/AYAK BİLEĞİ BİYOMEKANİĞİ PROF.DR.EKİN AKALAN
10:00/10:15 AYAK/AYAK BİLEĞİ MUAYENESİ DR.ÖĞR.ÜY.CELALEDDİN BİLDİK
10:15/10:30 AŞİL TENDON YARALANMALARI PROF.DR.F.ERKAL BİLEN
10:30/10:45 PLANTAR FASCİİTİS ARŞ.GÖR.ARZU DAĞ
10:45/11:00 TARSAL TÜNEL SENDROMU OP.DR.SELİM MUĞRABİ
11:00/11:15 KAHVE MOLASI
II.PANEL
11:15/11:30 MORTON NÖROMA PROF.DR.KAAN IRGIT
11:30/11:45 HALLUX VALGUS-HALLUX RİGİDUS PROF.DR.BÜLENT AKSOY
11:45/12:00 PES PLANUS-PES KAVUS OP.DR.SELİM MUĞRABİ
12:00/12:15 METATARSALJİ PROF.DR.F.ERKAL BİLEN
12:15/12:30 AYAK/AYAK BİLEĞİ BÖLGESİ STRES KIRIKLARI DR.ÖĞR.ÜY.CELALEDDİN BİLDİK
12:30/12:45 AYAK/AYAK BİLEĞİ TRAVMATİK KIRIKLAR PROF.DR.MUSTAFA KÜRKLÜ
12:45/13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
III.PANEL
13:30/13:45 OSTEONEKROZLAR-AVASKÜLER NEKROZLAR PROF. DR. ÖNDER KILIÇOĞLU
13:45/14:00 KONDROPATİLER PROF. DR.TAHİR ÖĞÜT
14:00/14:15 AYAK/AYAK BİLEĞİ BÖLGESİ TÜMORAL YAPILAR PROF. DR. LEVENT ERALP
14:15/14:30 AYAK/AYAK BİLEĞİ BÖLGESİ YARALANMALARINDA KONSERVATİF TEDAVİ YAKLAŞIMLARI PROF.DR.BANU KURAN
14:30/14:45 AŞİL KISALIĞI VE PARMAK UCUNDA YÜRÜME PROF.DR.MUHARREM İNAN
14:45/15:00 AYAK/AYAK BİLEĞİ PROBLEMLERİNDE KULLANILAN FİZYOTERAPİ MODALİTELERİ ÖĞR.GÖR.ŞULE OKUR
15:00/15:15 KAHVE MOLASI
IV.PANEL
15:15/15:30 AYAK/AYAK BİLEĞİ PROBLEMLERİNDE SIK GÖRÜLEN CİLT PROBLEMLERİ
15:30/15:50 YÜRÜME VE HAREKET ANALİZİ PROF.DR.EKİN AKALAN
15:50/16:05 AYAK/AYAK BİLEĞİ GÖRÜNTÜLEME VE RADYOLOJİ UZM. DR. MAHMUT BAŞER
16:05/16:20 AĞRILI AYAKTA AYIRICI TANI PROF. DR. ÖNDER KILIÇOĞLU
16:20/16:35 AYAK-AYAK BİLEĞİ PROBLEMLERİNDE ARTROSKOPİ PROF. DR. MEHMET AŞIK
16:35/17:00 TABAN ÖLÇÜMÜ VE TABANLIK YAPIMI FOOT BALANCE
17:00/17:30 KAPANIŞ

BİLDİRİ GÖNDERİMİ VE YAZARLARA BİLGİLER

Kongreye gönderilecek bildiri özetleri 350 kelimeyi geçmemelidir. Konuşmacı tam metinleri kongre kitabında basılacaktır. Poster ve tam metin hazırlamada kullanılacak başlıklar aşağıdaki gibidir:

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Yazar İsmi Küçük-Soyadı Büyük. Dipnotta yazarın künyesi olarak Unvan, Üniversite, Fakülte/MYO, Bölüm ve E-Posta Küçük Harfle, Times New Roman, İtalik, Ortalı, 10 Punto

ÖZET

Anahtar Kelimeler: Kelime, Kelime, Kelime, Kelime, Kelime, Kelime (Times New Roman, İtalik, Sola yaslı, 12 punto, küçük harf)

ABSTRACT (İngilizce Özet başlığı için, Times New Roman, kalın, sola yaslı, 16pt, Büyük Harf)

Keywords: Kelime, Kelime, Kelime, Kelime, Kelime, Kelime (Times New Roman, Sola yaslı, 12 punto, küçük harf)

GİRİŞ (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 12pt, Büyük harf)

Paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve 1,5 satır aralığı kullanınız.

GEREÇ-YÖNTEM (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 12pt, Büyük harf)

Paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve 1,5 satır aralığı kullanınız.

BULGULAR (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 12pt, Büyük harf)

Paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve 1,5 satır aralığı kullanınız.

SONUÇ VE ÖNERİLER (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 12pt, Büyük harf)

Paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve 1,5 satır aralığı kullanınız.

KAYNAKÇA (Bu başlık için, Times New Roman, kalın, sola yaslı, 12pt, numaralandırmayacaktır, küçük harf)

Lütfen referansları Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve 1,5 satır aralığında düzenleyiniz.

ONLINE BİLDİRİ GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ALEV OFLUOĞLU
KONFERANS SALONU